تور ترکیه

تور ترکیه

در این قسمت اطلاعات به روز تور های ترکیه را ملاحظه فرمائید.

مدت زمان:6 شب و 7 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:آنتالیا - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره کریستال واتر ورد تاریخ شروع تور:14 شهریور 94 تاریخ پایان تور:20 شهریور 94 توضیحات: تور آنتالیا هتل 5 ستاره کریستال واتر ورد 14 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به آنتالیااقامت در هتلصبحانه،ناهار،شام،نوشیدنیu allترانسفر فرودگاهی رفت و برگشتراهنمای فارسی زبانبیمه مسافرتی قیمت تمام شده تور:3.645.000
مدت زمان:6 شب و 7 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:آنتالیا - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره پورت نیچر تاریخ شروع تور:14 شهریور 94 تاریخ پایان تور:20 شهریور 94 توضیحات: تور آنتالیا هتل 5 ستاره پورت نیچر 14 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به آنتالیااقامت در هتلصبحانه،ناهار،شام،نوشیدنیu allترانسفر فرودگاهی رفت و برگشتراهنمای فارسی زبانبیمه مسافرتی قیمت تمام شده تور:3.795.000
مدت زمان:6 شب و 7 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:آنتالیا - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره کریستال واتر ورد تاریخ شروع تور:14 شهریور 94 تاریخ پایان تور:20 شهریور 94 توضیحات: تور آنتالیا هتل 5 ستاره کروانساری کندو 14 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به آنتالیااقامت در هتلصبحانه،ناهار،شام،نوشیدنیu allترانسفر فرودگاهی رفت و برگشتراهنمای فارسی زبانبیمه مسافرتی قیمت تمام شده تور:3.745.000
مدت زمان:6 شب و 7 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:آنتالیا - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره یلکن تاریخ شروع تور:14 شهریور 94 تاریخ پایان تور:20 شهریور 94 توضیحات: تور آنتالیا هتل 5 ستاره یلکن 14 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به آنتالیااقامت در هتلصبحانه،ناهار،شام،نوشیدنیu allترانسفر فرودگاهی رفت و برگشتراهنمای فارسی زبانبیمه مسافرتی قیمت تمام شده تور:3.695.000
مدت زمان:2 شب و 3 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:استانبول - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:تابان - آسمان - قشم ایر - اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره الیت ورد تاریخ شروع تور:3 شهریور 94 تاریخ پایان تور:5 شهریور 94 توضیحات: تور استانبول هتل 5 ستاره الیت ورد 3 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به استانبولاقامت در هتلصبحانه به صورت بوفهیک گشت شهری نیمروزه همراه با ناهارترانسفر فرودگاهی…
مدت زمان:2 شب و 3 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:استانبول - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:تابان - آسمان - قشم ایر - اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره شرایتون تاریخ شروع تور:3 شهریور 94 تاریخ پایان تور:5 شهریور 94 توضیحات: تور استانبول هتل 5 ستاره شرایتون 3 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به استانبولاقامت در هتلصبحانه به صورت بوفهیک گشت شهری نیمروزه همراه با ناهارترانسفر فرودگاهی رفت و…
مدت زمان:2 شب و 3 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 2 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:استانبول - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:تابان - آسمان - قشم ایر - اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره سوییس هتل باسفورد تاریخ شروع تور:3 شهریور 94 تاریخ پایان تور:5 شهریور 94 توضیحات: تور استانبول هتل 5 ستاره سوییس هتل باسفورد 3 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به استانبولاقامت در هتلصبحانه به صورت بوفهیک گشت شهری نیمروزه همراه با…
مدت زمان:2 شب و 3 روز اعتبار تور:3 شهریور 94 قیمت:از 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان مبدا:فرودگاه امام خمینی - تهران مقصد:استانبول - ترکیه نوع سفر: شرکت هواپیمایی:تابان - آسمان - قشم ایر - اطلس جت هتل های محل اقامت:هتل 5 ستاره هیلتون تاریخ شروع تور:3 شهریور 94 تاریخ پایان تور:5 شهریور 94 توضیحات: تور استانبول هتل 5 ستاره هیلتون 3 شهریور 94 مدارک لازم:اصل و یا کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت از تهران به استانبولاقامت در هتلصبحانه به صورت بوفهیک گشت شهری نیمروزه همراه با ناهارترانسفر فرودگاهی رفت و…
صفحه1 از254