تور ترکیه

تور ترکیه

در این قسمت اطلاعات به روز تور های ترکیه را ملاحظه فرمائید.

 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/29 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: گلدن ایج*4 تاریخ شروع تور: 93/9/30 تاریخ پایان تور: 93/10/2 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 2600000ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 4 ستاره گلدن ایج مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: ،1،250،000تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/29 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: توپکاپی *3 تاریخ شروع تور: 93/9/30 تاریخ پایان تور: 93/10/2 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 850000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 3 ستاره توپکاپی مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 900،000تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/26 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: گرند هالیک*4 تاریخ شروع تور: 93/9/27 تاریخ پایان تور: 93/9/29 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 1050000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 4 ستاره گرند هالیک مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 910،000تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/26 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: آوانتگارد *4 تاریخ شروع تور: 93/9/27 تاریخ پایان تور: 93/9/29 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 1650000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 4 ستاره آوانتگارد مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 1،035،000تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/26 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: توپکاپی *3 تاریخ شروع تور: 93/9/27 تاریخ پایان تور: 93/9/29 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 750000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 3 ستاره توپکاپی مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 850،000 تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/25 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: کریستال *4 تاریخ شروع تور: 93/9/26 تاریخ پایان تور: 93/9/28 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 1350000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 4 ستاره کریستال مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 930،000 تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/25 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: گرند هالیک *4 تاریخ شروع تور: 93/9/26 تاریخ پایان تور: 93/9/28 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 9700000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 4 ستاره گرند هالیک مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 855،000 تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
 اطلاعات تور مدت زمان: 2 شب و 3 روز اعتبار تور: 93/9/25 قیمت: تا 1 میلیون تومان مبدا: تهران مقصد: استانبول نوع سفر: هوایی شرکت هواپیمایی: تابان هتل های محل اقامت: سابینا *3 تاریخ شروع تور: 93/9/26 تاریخ پایان تور: 93/9/28 توضیحات: هزینه هر شب اقامت اضافه 6800000 ریال می باشد تور هوایی استانبول ترکیه هتل 3 ستاره سابینا مدارک لازم: حداقل 7 ماه اعتبار پاسپورت خدمات آژانس: بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه رایگان،راهنمای فارسی زبان ،ترانسفر فرودگاهی قیمت تمام شده تور: 795،000 تومان جهت اطلاعات بیشتر و رزرو و خرید بلیط تماس حاصل فرمائید تلفن:88851080
«شروعقبلی12345678910بعدیپایان»
صفحه1 از120
Babazadeh Amin