پوشاک و لباسهای ترکیه

در این بخش اطلاعاتی در خصوص پوشاک و لباسهای ترکیه قرار دارد

حجاب در ترکیه کشف حجاب با سلسله اقدامات «مصطفی کمال آتاتورک» آغاز شد. دستور وی شامل منع پوشیدن روسری، چادر و انواع لباس های بلند و همچنین الزام زنان به پوشیدن لباس هایی هماهنگ و .همگون با لباس های رایج در غرب می شد پس از کودتای نظامی ژنرال کنان اورن، در سال ۱۹۸۰، ورود زنان باحجاب به دانشگاه ها، مدارس و آموزشگاه ها و دیگر نهادهای دولتی ممنوع شد. در سال ۱۹۸۷ نخست وزیر وقت ترکیه، تورگوت اوزال، اجازه ورود زنان باحجاب را به دانشگاه، صادر کرد، ولی رئیس جمهور کشور، کنان اورن، این حکم را بی اعتبار دانست.در…
پوشاک لباس های سنتی ترکی ویژگیهایی را از اعتقادات مردم، لباسهای آسیای مرکزی، دوره عثمانی و آسیای میانه گرفته است. این خصوصیات مشترک را می توان به قرنها ارتباط فرهنگی مردمان ترک نسبت داد. امروزه مانند اغلب کشورهای جهان، لباسی متداول مردم ترکیه به خصوص درشهرها، به سبک لباس های غربی است. زنان محجبه ترک، شال یا روسری و دامنهای بلند می پوشند. در روستاها لباسهای بلند و دامنهای چیندار متداول است. تحول رسمی در پوشش مردم ترکیه از دوران حکومت محمود دوم، سیامین سلطان امپراتوری عثمانی، آغاز گردید؛ وی وضع ظاهری پادشاهان اروپا را الگوی خود قرار داد و…
  لباده (Dolaman,Robe) لباسی جلو باز, بلند و گشاد که آستین هایی تنگ دارد.این جامه ی مردانه را روی سایر لباسها می پوشند.کلاه ترکی(Turkish Cap) اغلب مردان مذهبی, میانسال و روستایی ترکیه این کلاه غیر رسمی را به سر می گذارندو در ترکیه به آن کلاه زائران(Hacι Takkesi) می گویند.باش اورتوسو روسری سنتی ترکیه بوده و اکثر طبقه متوسط آن را انتخاب میکنند.توربان نوع دوم حجاب سنتی زنان ترکیه است.این روسری بزرگ سر و دور گردن را کاملأ می پوشاند.جلیقه(Jelick , Yelek) نوعی پوشش زنانه که معمولأ بدون آستین است.گاهی در دو طرف آن دو جیب کوچک قرلر دارد.یاشمک (Yașmak)…
  لباس های سنتی ترکیه ویژگی هایی را از اعتقادات مردم , لباس های آسیای مرکزی , دوره ی عثمانی و آسیای میانه قرارگرفته است. امروزه مانند اغلب کشورهای جهان , لباس متداول مردم ترکیه به خصوص در شهرها , به سبک لباسهای غربی است. زنان محجبه ی ترک ,شال یا روسری ودامن های بلند می پوشند.در روستاها لباس های بلند و دامن های چین دار متداول است.تحول رسمی در پوشش مردم ترکیه از دوران حکومت محمود دوم, سی امین سلطان امپراطوری عثمانی ,آغاز گردید؛وی وضع ظاهری پادشاهان اروپار الگوی خود قرارداد و با تلفیق لباس های غربی و شرقی…