مذهب مردم ترکیه

در این بخش اطلاعات کاملی در خصوص مذهب مردم ترکیه قرار دارد.

مذهب طبق آخرین آمار انتشار یافته، ۹۸ درصد از جمعیت ترکیه را مسلمانان و ۲ درصد باقیمانده را مسیحیان و کلیمیان و دیگر ادیان تشکیل می دهند. مسلمانان ترکیه اکثر تابع مذهب تسنن میباشند که از میان آنها حنفیها که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند، بزرگترین گروه محسوب میشوند. از دورهٔ امپراطوری عثمانی تا به امروز، ادیان مختلف ترکیه در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و وجود ۲۳۶ کلیسا در کنار مساجد بی شمار، نشانی از احترام به ادیان مختلف در این کشور است.
سیاست مذهبی در راستای کنترل مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال ۱۹۲۳، سرپرستی و انجام امور دینی و آموزشی در زمینه مذهب و اخلاقیات تحت نظارت سازمانی با نام سازمان(Presidency of Religious Affairs) قرار گرفت. این سازمان در سطح وزارت بوده و تشکیلات بسیار گسترده ای دارد و از نظر اهمیت پس از وزارت کشور و وزارت دفاع ملی، در مقام سوم جای می گیرد. نماز جمعه و سایر نمازهای جماعت در مساجد ترکیه به وسیله ائمه جمعه و جماعات استخدامی این سازمان و در قالبی صرفاً عبادی اقامه می شود و از هر گونه سخنرانی…
مذهب ترکهای آسیای مرکزی در اوایل قرن یازدهم میلادی به دین اسلام گرویدند. پیش از این زمان، مسیحیت در ترکیه رواج داشت. در زمان امپراتوری عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته و سرزمینهای وسیعی را حاکم بودند. در سال ۱۹۲۴ هم دین اسلام در نخستین قانون اساسی کشور ترکیه به عنوان دین رسمی جامعه تعیین شد، لیکن در اصلاحات قانونی سال ۱۹۲۸ این ماده قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیرمذهبی (لائیک) معرفی شد. بعدها در سال ۱۹۸۲ نیز به هنگام تدوین قانون اساسی جدید حاکمیت اصل لاتیک…
  ترکهای آسیای مرکزی در اوایل قرن یازدهم میلادی به دین اسلام گرویدند.پیش از این زمان , مسیحیت در ترکیه روج داشت. در زمان امپراطوری عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته و سرزمین های وسیعی را حاکم بودند.در سال 1924 هم , دین اسلام  در نخستین قانون اساسی کشور ترکیه به عنوان مذهب رسمی جامعه تعیین شد, لیکن در اصلاحات قانونی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست , ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیر مذهبی ( لائیک )معرفی شد.بعدها در سال 1982 نیز به هنگام دتدوین قانون اساسی جدید…