تاریخچه ترکیه

در این قسمت تاریخچه ترکیه قرار داده شده است

تاریخچه ترک های اولیه در جنوب سیبری زندگی می کردند و بعدها به سوی غرب و جنوب مهاجرت کرده و پراکنده شدند. تا قبل از قرن ششم میلادی، این مردم اقوامی بدوی بودند و به صورت پراکنده در آسیای مرکزی زندگی می کردند. آنها با اسامی قبیله های خود شناخته میشدند. گاه چند قبیله دور هم گرد آمده و مهاجرت میکردند و گاه با انتخاب رهبری از میان خود به سرزمین های همسایه حمله می کردند. در نیمه اول قرن ششم میلادی، گروهی از این اقوام ترک، از محلهای خود مهاجرت کرده و با همراهی برخی از قبایل همجوار، امپراطوری…
  پس از جنگ جهانی دوم توافق نامه هایی برای اعزام نیروی کار از ترکیه درسال 1964 با آلمان و هلند , سال 1965 با فرانسه و در سال 1967 با سوئد صورت گرفت.آغاز مهاجرت این افراد سال 1960 ,و نقطه اوج آن سال 1973 بود.در این سالها شرکتهای استخدامی حدود 78 هزار نفر را به اروپای غربی فرستادندکه بیشتر از 80 درصد آنها به کشور آلمان رفتند.دراوایل سال 1980 خانواده های بسیاری از ین اراد هم مهاجرت کرده و در نهایت جمعیت ترکهای اروپای غربی به حدود دومیلیون نفر رسید.در سال 2011 این تعداد به حدود نه میلیون نفر…
  حدود 70 تا 75 درصد از جعیت ترکیه از نژاد ترک, 18 درصد از نژاد کرد , 7 تا 12 درصد جمعیت هم از نژادهای مختلف یونانی , گرجی ,ارمنی , عرب , یودی و... هستند وترکیه به علت قرارگرفتن در بین دو قاره , همیشهمورد تاخت وتاز اقوام مختلف بوده و تأثیرات ناشی از ورود اقوام مختلف به آن , درچهره ی مردم این کشور دیده میشود. کردها به عنوان بزرگترین اقلیت ترکیه,در بخشهای شرق و جنوب شرقی این کشور ساکن هستند.ارامنه بیشتر در اطراف استانبول زندگی می کنند. گرجی ها عمدتأ در سواحل دریای سیاه و شمال…
اطلاعاتی مختصر راجع به تاریخچه ترکیه از حدود دوهزار سال پیش از میلاد پیوسته کشور گشایان منطقه برای دست یافتن بر ترکیه فعلی با یکدیگر در کشمکش هستند ، که از جمله مهمترین آنها می توان به مادها و هخامنشیان، یونانیان، رومیان و اشکانیان اشاره نمود. در قرن هفتم پیش از میلاد، یونانیان، ترکیه فعلی را به تصرف خود در آورده و با ایران همسایه شدند. آنها شهرهای مهمی از جمله بیزانس یا استانبول فعلی را بنیان نهادند. امپراطوری روم در سال196 پس از میلاد براین سرزمین تسلط یافت. در سال 395 میلادی با تجزیه دولت روم به دو امپراطوری…