مراکز خرید کوش آداسی

در این قسمت با مراکز خرید شهر کوش آداسی ترکیه بیشتر آشنا می شوید

خرید مغازه ها و بوتیک های متعددی نیز به چشم میخورند. همچنین برای خرید می توان به شهر ازمیر و بور دوم نیز رفت. در هر جمعه، بازارهای فروشی میوه و سبزی و در هر چهارشنبه، بازارهای فروش لباسی، کفش و... در این شهر برگزار می شود. بازار بزرگ (Orient Bazaar) یا اورینت بازار(Grand Bazaar) بازار اصلی شهر است که در ازدیکی در قرار دارد. در این بازار انواع کالا مخصوصاً جواهر و وسایل چرمی وجود دارد.
یک مرکز خرید معروف به نام كوش واقع در محله کاله ایچی است که سرگرمیهایی نیز برای تمام شب دارد. در خارج از شهر کوش آداسی در مسیری که به شهر بدروم میروند در ناحیه سوکه آوت لتز واقع می باشد که در آنجا هم میتوانید خرید کنید. فاصله آن از شهر کوش آداسی حدود 40 دقیقه می باشد. در آنجا میتوانید مارکهایی مثل آديداس ، نايك ، بنتون ، ليوايز را پیدا نمائید.