اطلاعاتی مختصر راجع به خرید ملک در ترکیه ترکیه کشوری است که سریع به سوی مدرن شدن پیش میرود و ارتباطی است بین اروپا و خاورمیانه و یکی از کشورهایی است که برای ایرانیان احتیاج به ویزا ندارد،دارای آثار باستانی زیادی می باشد و از نظر فرهنگی و ادب رسوم بسیار نزدیک به فرهنگ و آداب ایرانی میباشد.امتیازات: خرید ملک در ترکیه  قیمت ارزان ملک در ترکیه که در مقایسه برابر است با قیمت ملک در اروپا در سال ۱۹70 میلادی  هزینه پایین زندگی آب و هوای مدیترانه ای که شامل تابستان بسیار گرم و زمستان معتدل با دریای زیبای…