ثبت شرکت وسرمایه گذاری درترکیه

اشخاص غیر ترک, می توانند بدون مشارکت با اشخاص ترک درکشور ترکیه ثبت شرکت را انجام دهند. ترکیه برخلاف کشورهایی نظیر امارات, نیازی به پرداخت هزینه های گزاف به شهروندان ترکیه ای ,برای ثبت شرکت در این کشور, ندارد؛ فقط باید حتمأ حسابدار شرکت ترکیه ای باشد. هزینه ی ثبت شرکت در ترکیه و رسیدگی به آن بسیار پایین تر از کشور های مشابه می باشد. هزینه امرار معاش و زندگی در ترکیه ازدیگر کشورهای اروپایی بسیار پایین ترومقرون به صرفه تر است. در ترکیه شما مالیات شرکت را, بر اساس هزینه ی درآمدی خود می پردازید و نیازی به…
  کسانی که درکشور ترکیه ,شرکت به نام خود ثبت میکنند؛ از مزایا و امکانات بسیار زیادی برخوردار خواهند شد که شما نیزمی توانید با ثبت شرکت در ترکیه از این امکانات درکشور ترکیه استفاده نمایید.   جهت ثبت شرکت در ترکیه با ما تماس بگیرید  88897472