جغرافیای طبیعی قیصریه

قیصریه مرکز استان قیصریه و شهری بزرگ و صنعتی در آناتولی مرکزی است و در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی آنکارا قرار دارد. این شهر در ارتفاع ۱۰۰۵۰ متری بالاتر از سطح دریا و در دامنه کوه آتشفشان خاموش ارجیسی (Erciyes) واقع شده است. آب و هوای قارهای و نیمه خشک، با زمستانهای سرد و برفی و تابستان های گرم و خشک دارد. عمدتاً در بهار و پائیز باران میبارد. با این حال، به طور کلی میزان بارش سالیانه بسیار کم است. جمعیت قیصریه در سال ۲۰۱۰، حدود ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰ نفر بوده است که از این لحاظ نهمین شهر پرجمعیت ترکیه…