کاپادوکیا

در این قسمت اطلاعات کاملی از شهر کاپادوکیه قرار داده شده است.

  مشاهده منظره کاپادوکیا از داخل بالن های هوای گرم که در این منطقه در پرواز هستند تجربه ای متفاوت با هر سفر دیگری می باشد. شما همچنین می توانید در آسمان منطقه به همراه کبوتران نظاره گر کلیسا های مجلل و ستون های دودکش های پریان که در اشکال اهرام ، مخروط ها و قارچ ها و کلاه های مختلف می باشند نیز باشید.
  آرامگاه کسیک کوپرودر استان کرشهیر و همانند آرامگاه های کرشهیر بسیار باشکوه می باشد
  آرامگاه یونس امرهاین آرامگاه هم  در استان کرشهیر واقع شده است
  آرامگاه ملک قاضیاین آرامگاه در استان کرشهیر واقع شده است
  آرامگاه عاشیک پاشایکی از آرامگاه هایی است که در استان کرشهیر می باشد
  مسجد آهی اورنیکی از جاذبه های سنتی و دیدنی استان کرشهیر می باشد
  مسجد جاجابییکی از جاذبه های دیدنی استان کرشهیر است
  موزه تاریخی پزشکیموزه تاریخی پزشکی در استان کایسری قرا گرفته است و در ساختمان مدرسه تاریخی شفائیه واقع گردیده است
صفحه1 از9