تاریخچه مارماریس

تاریخچه اگرچه زمان دقیق پیدایش مارماریس مشخص نیست، اما شواهد گواه بر این است ۳۴۵ نامیده می شد و(Physkos) که در قرن ششم قبل از میلاد، این شهر فیسکوس بخشی از سرزمین کاریا (Caria) در کرانه دریای اژه به حساب می آمد. طبق نوشته های هرودوت تاریخ نویسی(Herodotus)، قلعه ای در مارماریسی وجود دارد که متعلق به ۳۰۰۰۰ سال پیش است. اسکندر مقدونی به کاریا هجوم برد و این قلعه را محاصره کرد. ۶۰۰سکنه شهر متوجه شدند که هیچ شانسی در برابر نیروی متجاوز ندارند، بنابراین، قبل از این که با همسر و فرزندانشان به کوهها فرار کنند، تمامی وسایلی…
لاعاتی مختصر راجع به تاریخچه مارماریس ترکیهسکونت اولیه در مارماریس که تاریخ آن به 3400 سال پیش از میلاد می رسد با آمدن قومی که نام رئیس آن کار بود آغاز میشود . نام منطقه کاریا که مشتقی از نام رئیس قبیله بود داده شده است . برکت سواحل دریای اژه و مدیترانه ، این منطقه را جذاب نموده است . و بدین جهت مارماریس در طول قرون تحت حاکمیت تمدنهای بسیاری قرار گرفته است . در تورهای تفریحی در مارماریس می توان آثار تمدنهای کاریا ، رودوس و آدا ، مصر آشور ، ایون ، دور ، پرس ،…