وقت سفارت ایران در ترکیه

در این قسمت وقت سفارت ایران در ترکیه قرار گرفته است.

سر کنسولگری ایران در استانبولحوزه کنسولی :استان های استانبول ، ازمیر ، آنتالیا ، مانیسا ، آیدین ، مرسین ، آدانا ، موغلا ، اوشاک ، ادرنه ، کریک کاله ، چاناک کاله ، سارکایا ، کوچا علی ، بیلیجیک و بالیک اسیر ساعت مراجعات حضوری بخش کنسولی : 8:30 الی 11:30 پیش از ظهر ساعات تماس تلفنی با بخش کنسولی :16 تا 14 آدرس : Ankara caddesi no.1 Cagaloglu / Istanbulشماره تلفن : 33 – 5138230 – 0213 009