دانشگاه های ازمیر

 این بخش شامل اطلاعات در خصوص دانشگاه های ازمیر می باشد

طبقه بندي هاي فرزند

نام و تاریخچه دانشگاه های ازمیر

نام و تاریخچه دانشگاه های ازمیر

 

این بخش شامل اطلاعات در خصوص نام و تاریخچه دانشگاه های ازمیر می باشد

مشاهده موارد...
 آموزشی و پژوهشی ازمیر چندین دانشگاه دارد که مهمترین آنها عبارتند از: دانشگاه لونیان اسمیرنا (Ionian University of Smyrna) این دانشگاه، اولین دانشگاه تاسیس شده در ازمیر است. مقامات محلی یونانی، آن را در زمان اشغال ازمیر طی سال های (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲) ایجاد کردند. اگرچه، به خاطر جنگ یونان و ترکیه، این دانشگاه در آن زمان راه اندازی نشد. این دانشگاه سه دانشکده اصلی شامل دانشکده علوم و مهندسی، دانشکده کشاورزی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارد و دروسی به زبان های یونانی، ترکی و... در آن تدریسی می شود. دانشگاه اج(Ege University) یا دانشگاه اژه (Aegean) در…