آب و هوای ازمیر

در این قسمت آب و هوای ازمیر قرار داده شده است

آب و هوا آب وهوا ازمیر آب و هوایی مدیترانه ای دارد. مشخصه این نوع آب و هوا تابستان های طولانی، گرم و خشک و زمستان های معتدل، خنک و بارانی است. اغلب بارش ها در طول ماه های نوامبر تا مارس صورت می گیرد. در طول تابستان معمولا باران نمی بارد و در زمستان برف به میزان بسیار کم میبارد.
آب و هوای ازمیر کلا مثل آب و هوای ایران چهار فصل دارد تابستانها نسبتا شرجی می شود چون کنا دریا قرار دارد و زمستانها سرد پائیز متوسط و بهار آب و هوای عالی را دارد