دانشگاه های آنکارا

 

این بخش شامل اطلاعات در خصوص دانشگاه های آنکارا می باشد

طبقه بندي هاي فرزند

نام و تاریخچه دانشگاه های آنکارا

نام و تاریخچه دانشگاه های آنکارا

 

این بخش شامل اطلاعات در خصوص نام و تاریخچه دانشگاه های آنکارا می باشد

مشاهده موارد...
آموزش و پژوهش پس از این که آنکارا پایتخت شد، دانشگاه ها و مراکز آموزشی متعددی در این شهر ایجاد شد. در آنکارا موسسات و مراکز تحقیقاتی متعددی وجود دارد. اغلب دانشگاه های این شهر جزء مشهورترین دانشگاه های کشور می باشند. دانشگاه آنکارا (Ankara) این دانشگاه دولتی در سال ۱۹۴۶ اولین موسسه ای بود که در زمان جمهورى ترکيه تاسيس شد.دانشگاه آنکارا چندین دانشکده دارد، از جمله ک پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، علوم سیاسی، علوم، مهندسی، ارتباطات، تاریخ، زبان شناسی و جغرافیا. در سال ۲۰۱۰، تعداد دانشجویان این دانشگاه ۴۴٫۹۰۶نفر و اعضای هیئت علمی آن ۱٫۷۶۵ نفر بوده است. دانشگاه…