مراکز خرید آلانیا

در این قسمت با مراکز خرید آلانیا بیشتر آشنا میشوید

در آلانیا مرکز خرید کمی وجود دارد که بهترین کالای فروش این مرکز خرید ابریشم می باشد